Blog
Verwachte leestijd: 1 min

Snel evalueren en aanpassen aan de nieuwe situatie

‘Snel aanpassen is voor veel organisaties cruciaal om deze coronacrisis met succes te overleven’, schrijft Ries Ouwerkerk, adviseur en ideeontwikkelaar in het veiligheidsdomein. Daarom pleit hij voor snel informeel evalueren, juist nu.

Zo langzamerhand kent vrijwel iedereen de uitspraak van onze minister-president dat je tijdens deze coronapandemie met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen. Er is immers sprake van een zeer complexe realiteit met aannames en deskundige meningen, die elkaar regelmatig tegenspreken.

Lerende houding
In bepaalde opzichten lijken de besluiten rond corona op de besluiten die startende ondernemers moeten nemen. Immers, starten met een doordacht, maar nog zeker niet volwaardig product is voor beginnende ondernemers vaak het uitgangspunt. Niet te lang blijven hangen in allerlei onderzoeken, maar snel een eerste bèta-versie introduceren en kijken wat er gebeurt.

En vanuit een lerende houding snel aanpassen op basis van wat de praktijk je leert. Natuurlijk starten met een product of dienst waar je in gelooft, maar tegelijkertijd onderkennen dat het nog niet ideaal is. Dit lerend proces goed inrichten en de moed hebben snel aan te passen, zijn voor startende ondernemers voorwaardelijk voor succes.

Snel resultaat boeken
Terug naar de actualiteit. In een periode waarin veel zaken onduidelijk zijn of zelfs betwist worden, liggen er eveneens veel aannames onder de te nemen maatregelen. Gaat een maatregel helpen om de cijfers te drukken en de curve af te vlakken? Gaan bedrijven en mensen de richtlijnen ook echt volgen?

De snelheid van leren is cruciaal voor het verloop van het proces

Net als bij de startende ondernemer geldt ook hier dat de snelheid van het leren en aanpassen cruciaal is voor het verloop van het proces. Dat geldt op beleidsniveau voor kabinet en overheden, maar ook voor bedrijven die een praktische keus maken om invulling te geven aan een landelijke richtlijn. Wat kunnen we doen om thuiswerken te stimuleren en faciliteren? Op welke manier kunnen we onze klant ‘op afstand’ bedienen? Hoe richten we concreet het verbod in om na 20.00 uur nog alcohol te verkopen?

Hoe de gemaakte keuzes uitwerken in de praktijk en wat de impact is op groepen mensen, wordt vooraf ingeschat, maar zal toch pas in de praktijk blijken. Hier snel zicht op krijgen, is cruciaal voor het lerend vermogen en het snel boeken van meer resultaat.

Snel sturen
Omdat het proces van ervaren en snel aanpassen juist nu cruciaal is, moeten organisaties voorkomen dat ze te lang wachten op geplande evaluatiemomenten. Dat is als een leidinggevende die wacht op een formeel beoordelingsmoment, terwijl juist dagelijks informeel contact het gedrag veel sneller in de gewenste richting kan sturen.

Kortom, waar niemand het inrichten van het lerend vermogen van een organisatie meer betwist, brengt de actuele situatie rond COVID-19 de urgentie van continu scannen en aanpassen nog scherper in beeld. Een proces dat het meer dan waard is om van een verondersteld ’dat doen we toch altijd’ te gaan naar een duidelijk georganiseerd ‘zo sturen we op dit moment nóg beter op onze wendbaarheid’.

De organisatie die kans ziet maximaal wendbaar en lerend te zijn wint, zeker nu.

Ries Ouwerkerk, adviseur en ideeontwikkelaar in het veiligheidsdomein

10 oktober 2020